Λίγα Λόγια για το Λεξικό

Οι όροι που υπάρχουν στο λεξικό αυτό είναι κατά κύριο λόγο επιστημονικοί, θρησκευτικοί, καλλιτεχνικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, φιλοσοφικοί, και έχουν κοινό χαρακτηριστικό την κατάληξη -ισμός. Υπάρχουν βέβαια όροι, επιστημονικοί, φιλοσοφικοί, καλλιτεχνικοί κ.λπ. που δεν τελειώνουν σε -ισμός, τους δόθηκε, δηλαδή, όνομα με άλλη κατάληξη, και αρκετοί μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικοί από μερικούς που αναφέρονται σε αυτό. Όμως η πρωταρχική σκέψη ήταν απoκλειστικά οι «-ισμοί».

Oι όροι αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Όταν είναι αναγκαίο, αναγράφεται και ο αντίστοιχος ξένος όρος στη γλώσσα από την οποία προήλθε ή έγινε γνωστός (κυρίως λατινικά, γαλλικά και αγγλικά). Υπάρχει, επίσης, η ετυμολογία του από τη γλώσσα που πιθανότατα πλάστηκε. Σε μερικούς -ισμούς ξενικής προέλευσης, που είναι ελάχιστοι, δεν υπάρχει ετυμολογία, και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αδυναμία του συγγραφέα. Στους ελληνικούς όρους, η ετυμολογία αναφέρεται μόνο όταν κρίνεται αναγκαία.

Στο λεξικό αυτό δεν αναφέρονται λέξεις που η φυσική κατάληξη στην ελληνική γλώσσα είναι -ισμός, αλλά δεν νοούνται ως όροι, π.χ. αθλητισμός, ακροβολισμός, εξοπλισμός, μετατοπισμός, πυροβολισμός, σφετερισμός κ.λπ.

Διαβάστε την κριτική στην "Ελευθεροτυπία" εδώ .

Αγοράστε το βιβλίο εδώ.